De vruchtbare stad Amsterdam

Het aantal inwoners van Amsterdam is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11 duizend mensen per jaar gegroeid. De helft van de groei komt uit binnenlandse aanwas. Jonge gezinnen met kinderen vinden later hun weg naar de sub-urbane steden en dorpen in de omgeving. Hoewel het saldo van de binnenlandse migratie negatief is – zoals blijkt uit bevolkingscijfers van het CBS – levert de stad een positieve bijdrage aan paarvorming en ouderschap in ons land.

Aantrekkingskracht op jongvolwassenen

De nieuwe Amsterdammers zijn vaak jong: 46 duizend zijn 17 tot 27 jaar. Zij komen om te studeren en te werken.

Maar de aantallen zijn anno 2016 minder groot dan voorheen. Jongeren van 22 tot 27 jaar verhuizen juist iets meer naar de hoofdstad dan in 2012. Onder hen zijn vele jonge stellen die in grotere aantallen dan voorheen naar de stad komen.

De meeste nieuwe Amsterdammers kwamen uit Utrecht en Amstelveen (elk 11 duizend, periode 2012–2016). Als naar het saldo van vestiging en vertrek gekeken wordt, dan komen uit de gemeente Utrecht (3,9 duizend) en de gemeente Groningen (3,1 duizend) per saldo de meeste mensen naar Amsterdam. 

Het beeld van de binnenlandse immigratie van 27- tot 40-jarigen is iets anders. Amsterdam trok per saldo deze leeftijden aan uit verder weg gelegen gemeenten zoals Utrecht, Groningen, Rotterdam en Noordoostpolder.

Jonge gezin met kinderen verlaat de stad

Het zijn vooral jonge gezinnen met hun kinderen die de stad de rug toekeerden. Jongvolwassenen (17 tot 27 jaar) namen hun plaats in. Steeds meer jonge gezinnen verlaten de stad. In 2012/13 gingen per saldo nog 2,5 duizend 27- tot 40-jarigen de stad uit, in 2015/16 zijn dat er al 9 duizend. Zij nemen een net zo grote groep kinderen met zich mee.

Amsterdammers die de stad uitgingen, verhuisden vooral naar de gemeenten in de buurt, zoals Amstelveen, Almere en Zaanstad. Zo’n 19 duizend mensen trokken verder weg, bijvoorbeeld naar Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De stad verloor 27- tot 40-jarigen aan omliggende gemeenten als Amstelveen, Haarlem, Zaanstad, Gooise Meren en Almere.Door verhuizingen uit andere gemeenten groeit Amsterdam niet meer. Het saldo van de binnenlandse migratie is al twee jaar negatief voor Amsterdam. In 2016 verhuisden per saldo 4 duizend mensen van Amsterdam naar andere gemeenten in Nederland.

Katalysator voor gezinsvorming

Jongvolwassenen vinden elkaar in de stad, vormen een gezin, en vestigen zich vervolgens in nabijgelegen sub-urbane steden en dorpen. Al met al kan Amsterdam een vruchtbare stad worden genoemd.

Internationale metropool Amsterdam

De aantrekkingskracht op jongvolwassenen samen met geboorten vormen samen de helft van de aanwas van Amsterdam. De andere helft van de bevolkingsgroei komt uit buitenlandse migratie. In de periode 2012–2016 steeg het saldo van de buitenlandse migratie van vrijwel nul in 2012 tot bijna 10 duizend in 2016. In 2016 emigreerden 20 duizend buitenlanders uit Amsterdam. De Indiërs waren de grootste groep migranten, gevolgd door de Verenigde Staten groep en het Verenigd Koninkrijk. Alle andere landen in de top 10 zijn West-Europese landen. Met name twintigers en dertigers komen naar Amsterdam. Het aantal Indiërs in Amsterdam neemt het sterkst toe, op de voet gevolgd door het aantal Italianen, Britten en Duitsers. Het saldo van de buitenlandse migratie is gestegen door immigratie; de emigratie bleef vrijwel gelijk.Kwetsbare jongeren en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
Bert Kerkhof
schrijft over volkshuisvesting en doorgaans over gezondheidszorg en rechtsstaat

Waardeer dit blog

Dit artikel las je gratis. De moeite waard? Laat je waardering zien en draag €1 bij of een veelvoud daarvan. Via Paypal of creditcard.

€ 1,00

Bronnen:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Site gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: