Fitting a straight line

This example shows how to find a linear least squares fit for a set of points. Suppose you have a set of data points that you believe were generated by a process that should ideally be linear. In that case, you might like to find the best parameters m and b to make the line... Lees verder →

Ouders en geboortezorg gedurende de industriële revolutie

De arme bevolkingsaanwas moest het gedurende de eerste industriële revolutie stellen zonder borstvoeding. Nu meer dan anderhalve eeuw later staan gezondheid en welzijn van een grote groep Nederlanders opnieuw onder druk, nu door ontbrekend vaderschap. December 2008 publiceerde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde cijfers over de periode tussen 1850 en 1880. De sterfte in het... Lees verder →

Burgemeesteren met internet terminals van Vermaat

Vanuit pension Matruschka vanochtend om een uur of 8 op de fiets op weg naar de internet terminal van Vermaat in het Scheper ziekenhuis te Emmen. Vóor kantoortijd mailen naar zaakwaarnemer over herhuisvesting zal de woonpositie van vader sterker maken. Op de Boslaan vlak voor de spoorovergang staat een bus stil: midden op de weg,... Lees verder →

Site gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑